top of page
Montessori_logo_v1.png

Konsultāciju grafiks

Iepriekš saskaņot konsultācijas laiku ar priekšmeta skolotāju (mutiski, E-klasē)

bottom of page