top of page

Pieteikšanās skolai

Lai pieteiktos mācībām skolā, tiek aizpildīts pieteikums reģistrēšanai pretendentu sarakstā. Skolas pārstāvis sazinās ar topošā skolnieka vecākiem/aizbildņiem un vienojas par pārrunu laiku. Pēc pirmās tikšanās ar vecāku un pirms līguma slēgšanas, bērns tiek aicināts uz iepazīšanās dienu skolā.

Ja abas puses vienojas par turpmāku sadarbību, tiek slēgts līgums.

Lai noslēgtu līgumu ir nepieciešams uzrādīt bērna dzimšanas apliecību un līgumslēdzēja personu apliecinošu dokumentu. Ja pārnāk no citas skolas, tad iesniedz arī starpliecību/liecību.

Lai apmeklētu skolu jāiesniedz skolēna medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u, var būt no bērnudārza).

Paldies! Pieteikums saņemts

bottom of page