top of page
fons2.png
mont_mazulitisru2.png

Par mums

Privātā Montessori sākumskola ir dibināta 2010.gadā.

Sākumskolā īsteno Pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) programmu 11011111,

balstoties M.Montessori pedagoģijas pamatprincipos.

Skolā ir mūsdienīga, harmoniska, estētiska un sakārtota skolas vide un apkārtne ar  zaļo zonu un sakņudārzu, kurā bērns var justies brīvi. Mācību procesā skolotāji vadās pēc bērna individuālajām spējām un vajadzībām. Regulāri notiek mācību ekskursijas padziļinātai zināšanu apguvei.

Par mums
Izvēlne

Dokumenti

Skolas nolikums

Iekšējie kārtības noteikumi

Pašnovērtējuma ziņojums 2021

Pašnovērtējuma ziņojums 2022

Attīstības plāns 2019-2021 g.

Attālināto mācību organizēšanas kārtība

Vērtēšanas kārtība

Covid-19 ierobežošana:

Kārtība Covid-19 izplatības ierobežošanai

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Pašnovērtējuma ziņojums 2023

Mācību līdzekļu saraksts

Brīvlaiki

Stundu saraksts

Interešu izglītība

Konsultācijas

Valsts pārbaudes darbi

Facebook

Instagram

E-klase

Kalendārs

Skolas nolikums

Skolas nolikums

Skolas nolikums

Skolas nolikums

Skolas nolikums

Skolas nolikums

Skolas nolikums

Skolas nolikums

Galerija
Paper Clips

Montessori skolas vadlīnijas

"Izglītības uzdevums ir ieinteresēt bērnu ārējā aktivitātē, kam viņš vēlētos veltīt visu savu potenciālu." M.Montessori

Atmosfēra

 • Klasē ir rosīga un darbīga atmosfēra, bez lieka trokšņa un nekārtības.

 • Tiek veicināta un atbalstīta skolēnu vēlme strādāt pie pašu iecerētajiem mācību projektiem.

 • Skolēni bieži strādā nelielās grupās.

 • Skolēniem ir pieejami materiāli, lai strādātu pie individuālajiem projektiem.

 • Skolēni ir priecīgi, zinātkāri un izrāda lielu entuziasmu par savām aktivitātēm.

 • Katra skolēna īpatnības tiek ņemtas vērā –tiek atzīmēti panākumi un sniegts atbalsts pārvarot grūtības.

 • Skolā valda savstarpējas cieņas atmosfēra – starp bērniem, starp pieaugušajiem, kā arī bērnu un pieaugušo starpā.

 • Skolas kolektīvā valda pieklājība.

 • Skolēni regulāri dodas izpētes ekskursijās ārpus skolas telpām.

 • Skolas vide skolēniem fiziski, emocionāli, sociāli un intelektuāli droša.

 • Tā ir pozitīva vieta, kur tiek atbalstīts un ievērots katra skolēna mācību stils un vajadzības.

 • Mācību process ir dinamisks, stimulējošs un aizraujošs.

 • Mācību process izvirza augstas prasības, rosinot katru skolēnu sasniegt maksimālo.

 • Mācību procesā netiek pielietotas ne balvas, ne sodi.

 • Mācību process tiek organizēts tā, lai bērni netraucēti strādātu vismaz 3 stundas dienas pirmajā pusē un 2-3 stundas pēcpusdienā.

Uzņemšana

Lai pieteiktu bērnu skolai, Jums  jāaizpilda pieteikuma anketa:

Kad abas puses vienojas par turpmāku sadarbību, tiek noslēgts līgums:

Vecāku līdzmaksājuma kalkulators (informatīvi)

Ja iestādi apmeklē vairāki vienas ģimenes bērni, tiek piešķirtas atlaides.

Ēdināšana: Brokastis + pusdienas - 5.00 EUR dienā;

(Skolām valsts un pašvaldību dotācija ēdināšanas izdevumu segšanai skolēniem 1.-4.klasei ir 2.15 EUR)

Pagarinātā diena 15.00-18.00 ( ieskaitot launagu) - 50 EUR mēnesī

Individuālā nodarbība - 25 EUR

Uzņemšana
Kontakti

Kontakti

Skola

Rīga, Zemītes iela 6a, Rīga, LV-1002;

Direktore: 26376916

Direktores vietniece: 26307814

e-pasts: info@montessorisakumskola.lv

Rīgas filiāle:

Rīga, Zemītes iela 6a, Rīga, LV-1002;

Vadītāja: 26376916,

e-pasts: riga@mazulitisru.lv

Vadītājas vietniece: 26307814

Grāmatvedība: tel. 67610683

e-pasts: gramatvediba@mazulitisru.lv

Valde: tel. 26137396;

e-pasts: mazulitisru@mazulitisru.lv

e-pasts: valde@mazulitisru.lv

Rekvizīti:

SIA „Mazulītis Rū”, Reģ.nr. 40103178871

Jur. adrese : Stīpnieku ceļš 7/2, Mārupe, LV-2167,

A/S SWEDBANK, kods HABALV22,

norēķinu konts: LV54HABA0551030174484;

A/S “Luminor” banka; kods RIKO LV 2X,

norēķinu konts: LV64RIKO0002013105234

Pirmsskola

Mārupes filiāle:

Sauliešu iela 22, Tīraine, Mārupes novads ,LV- 2167.

Vadītāja: 26376916, 

e-pasts: marupe@mazulitisru.lv

Vadītājas vietniece: 26132791

bottom of page